Distribúcia a predaj periodickej a neperiodickej tlače
veľkoobchod s tabakovými výrobkami a
doplnkovým tovarom

Kariéra

Voľné pracovné miesta:

predavačka do trafiky v  OC POINT /BB,Hušták, nové nákupné centrum/

 
Náplň práce:
- predaj tovaru a služieb zákazníkom
- administratívne práce spojené s predajom tovaru
Podmienky:
- základné znalosti práce na PC
- bezúhonnosť
info: 0903 805 076

predavačka do trafiky v  BB /Horná ul./

 
Náplň práce:
- predaj tovaru a služieb zákazníkom
- administratívne práce spojené s predajom tovaru
Podmienky:
- základné znalosti práce na PC
- bezúhonnosť
info: 0903 805 076

 predavačka do trafiky v  BB /Kaufland/

 
Náplň práce:
- predaj tovaru a služieb zákazníkom
- administratívne práce spojené s predajom tovaru
Podmienky:
- základné znalosti práce na PC
- bezúhonnosť
info: 0903 805 076

referent maloobchodu

Náplň práce:
komplexná starostlivosť o maloobchodné prevádzky
Podmienky:
 úplné stredoškolské vzdelanie
- vodičský preukaz B
- znalosť práce s PC

- referent veľkoskladu + pracovník údržby

Náplň práce:
- príjem a výdaj tovaru
- rozvoz tovaru
- údržba prevádzok a zariadení spoločnosti
Podmienky:
- úplné stredoškolské vzdelanie
- vodičský preukaz B
- znalosť práce s PC

info: 0903 545 076copyright © 2016-2018 Toppres D.A., spol. s r.o.
Vytvoril 2016 - Web služby s.r.o.