Distribúcia a predaj periodickej a neperiodickej tlače
veľkoobchod s tabakovými výrobkami a
doplnkovým tovarom

VItajte na stránke Toppres D.A., spol. s r.o.

Spoločnosť TOPPRES D.A. s.r.o bola založená v roku 1995. Od začiatku svojej činnosti sa zamerala na distribúciu novín a časopisov. Ako obchodný zástupca exkluzívneho obchodného partnera spoločnosti Mediaprint – Kapa Pressegrosso, denne vlastným rozvozom zásobuje tlačou svojich obchodných partnerov v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Zvolen, Detva, Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica.  
Okrem distribúcie tlače mamé vlastný veľkoobchod s tabakom a doplnkovým tovarom, prostredníctvom ktorého zásobujeme nielen vlastné prevádzky, ale aj prevádzky obchdoných partnerov,prostredníctvom našich obchodných zástupcov.                                          

PRIPRAVUJEME:

V mesiaci apríl otvárame novú prevádzku Trafika typu Maxi v Kremnici, nám. Štefánika 34/42

AKTUÁLNE U NÁS:

- Na všetkých predajniach typu Trafika rozšírenie ponuky tovarov o:
   - servítky spoločnosti Pol-Mak
   - vonné a spotrebné sviečky spoločnosti ADMIT
   - parfémy spoločnosti JFenzi
   - osviežovače vzduchu do áut Ambi pur

- Rozšírenie ponuky dobíjania kreditov Juro

- pristúpili sme k postpnej zmene výzoru našich stánkov.  Upravili sme výkladné plochy stánkov s cieľom ukázať Vám viac tovaru, ktorý predávame.


copyright © 2016-2017 Toppres D.A., spol. s r.o.
Vytvoril 2016 - Web služby s.r.o.